Karta zgłoszeniowa – Oświadczenie

Prosimy rodziców, aby podczas odbierania pakietu startowego mieli wypełnione i podpisane karty zgłoszeniowe (oświadczenia). Usprawni to odbiór numerów startowych.

Link do pobrania kart:

LINK

Scroll to Top